Zalety rynku Forex

Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie i przyciąga coraz więcej inwestorów z całego świata. Godziny pracy na rynku Forex są jedną z jego głównych zalet. Jak mówi zdanie ze słynnego filmu „Wilk z Wall Street”: „Pieniądze nigdy nie śpią”, na Forexie jest to w pełni spełnione, ponieważ jest to aktywny rynek 24 godziny na dobę, gdzie zawsze jest ruch.

Ze względu na różne strefy czasowe, czy jest to godzina 11:00 czy 23:00, gdzieś na świecie, zawsze są kupujący i sprzedający, którzy handlują walutowymi. Zdarzają się jednak chwile, w których ruch jest większy w trakcie 3 głównych sesji handlowych (Europa, Azja i Stany Zjednoczone).

Elastyczność harmonogramów Forex pozwala na idealne połączenie nauki i pracy jako trader z bieżącą działalnością zawodową i nie jest konieczne, aby poświęcać się wyłącznie jej. Jest to bardziej skomplikowane przy inwestowaniu w akcje i indeksy, ponieważ ich sesje dla większości ludzi zwykle zbiegają się z ich godzinami pracy.

Forex jest również najbardziej płynnym rynkiem finansowym z ponad 5 miliardami dolarów dziennie. Jest to szybko rozwijający się rynek, na który bardzo łatwo jest wejść i wyjść w każdej chwili. Nie zawsze ma to miejsce w przypadku mniej płynnych rynków, takich jak akcje. W pewnych momentach możesz chcieć sprzedać akcje i nie znaleźć nabywcy lub na odwrót. Na rynku Forex zawsze są kupujący i sprzedający, którzy mogą działać jako kontrahenci Twoich transakcji, szczególnie w przypadku najpopularniejszych walut.

Manipulacja na rynku tak dużym jak rynek walutowy jest prawie niemożliwa. Każdy inwestor, bez względu na to, jak duży, nie może znacząco wpłynąć na cenę danej waluty. Nawet odpowiednie decyzje banku centralnego (które zdarzają się rzadko) mogą czasami wpływać na walutę, ale po pewnym czasie będą miały tendencję do jej stabilizowania się zgodnie z kierunkiem obranym przez większość inwestorów.